Zoek je verblijf
Kamperen
Huren

Ruïne van Brederode

Ruïne van Brederode

Brederode is een kasteel afkomstig uit de dertiende eeuw. Het kasteel staat in Sanpoort-Zuid.

Drie van deze torens waren vierkant, de toren op de hoek van het binnenplein was rond. Dit impliceert dat comfort boven verdediging werd gesteld. Een vierkante binnenruimte is immers makkelijker in te richten dan een ronde, terwijl een ronde militair gezien meer voordelen biedt dan een vierkante.

Al met al gaat het hier om een imposant kasteel, zoals maar weinigen in de dertiende eeuw het zich konden veroorloven. Maar het geslacht Van Brederode behoorde dan ook tot de meest aanzienlijke adellijke families van Holland, een zijtak van de familie Van Teylingen, die weer verwant was aan het grafelijk huis van Holland, al is er over de precieze ouderdom en verwantschapslijnen niets concreet bekend.

De Van Brederodes lijken vooral tijdens de regering van graaf Willem II machtig te zijn geworden, toen heer Willem van Foto: J. van der KooijBrederode (1244-1285) een belangrijke positie bekleedde aan het grafelijk hof. Deze Willem lag samen met zijn echtgenote begraven onder een prachtige kalkstenen grafsteen in de kerk van Velsen. Het ambacht Velsen was in 1255 in handen van de Brederodes gekomen. Van de schedels van het echtpaar zijn onlangs op instigatie van het Provinciale Archeologische Depot van Noord-Holland reconstructies gemaakt.

Van het huidige kasteel Brederode zijn alleen de funderingen dertiende-eeuws.
Het dertiende-eeuwse kasteel zelf werd als gevolg van de Hoekse en Kabeljauwse twisten afgebroken.

Klik hier voor meer informatie.

Terug